Vabariigi aastapäeval "TULED KAH METSA"


Eesti keskkonnaühendused kutsuvad 24.veebruaril kõiki metsasõpru süütama küünlad ürituse TULED KAH METSA raames RMK maha saetud raielankide kändudel. Üleskutse autorite eesmärgiks on kutsuda inimesi tähistama vabariigi sünnipäeva tervislikult värskes õhus. Meenutagu iga küünal langenud puu kännul, et vabas riigis vaba rahvana elamine on nii erakordne võimalus, kui ka suur vastutus tervikliku elukeskkonna tasakaalu tagamisel.

"Mets katab ligi poole Eesti maismaast. Ometi on lageraied jõudnud juba asulate ümbrusse ja üleeuroopalise "NATURA 2000" loodus- ja linnukaitsealadele. Metsa- ja puidutööstus on muutnud metsamaad puupõldudeks. Kaovad miljonite metsaelanike elupaigad ja hävib aastatuhandete jooksul väljakujunenud eriline looduslik kooslus. Kui niimoodi jätkame, kasvavad meie lapsed ja lapselapsed ülesse riigis, kus ei laiu põlismetsad ega laula linnud. Kutsume inimesi raielankidele valgust viima. Soovime, et valitsuse ja riigikogu liikmed ning looduskeskkonna eest vastutavad ametnikud näitaksid, et nad hoolivad metsast, kui terviklikust elukeskkonnast ja näeksid puidu taga metsi," ütlevad ürituse korraldajad.  


Kui soovid üritusel osaleda:

  • aseta 24.veebruaril kodukohas maha raiutud riigimetsa puude kändudele klaaspurki asetatud küünal,
  • jaga küünlast pilte sotsiaalmeedias viitega #puudetagaonmets ja lisa fotod ürituse kaardile siin lehel. Palun märgi kaardile oma küünla asukoht,
  • saada fotod Sinu valitud riigikogu saadikule küsimusega, mida ta teeb kodukoha metsade säilimiseks.

NB! Iga osaleja vastustab keskkonnasäästliku käitumise eest ja viib 24.02 õhtul või 25.02 varahommikul kustunud küünlad ja purgid lähimasse pakendikonteinerisse. Soovitame küünla panna klaaspurki, mis kaitseb leeki tuule eest ega risusta metsaalust plastikuga. Täname Sind loodust hoidva käitumise eest!


TULED KAH METSA korraldajad:

MTÜ Rannamänniku kaitseks, MTÜ Päästame Eesti Metsad, MTÜ Loomus, Romantiline Rannatee, Eesti Fridays For Future jt.

Vaata ürituse infot ka Facebookist


Vaata ka eelmise kampaania käigus pandud küünlaid.