Rannamänniku kaitseks

Loe Häädemeeste vallavolikogu kandidaatide arutelu kokkuvõtet


Loe Häädemeeste vallavolikogu kandidaatide vastuseid MTÜ poolt saadetud küsimustele


Rannamänniku kaitseks MTÜ eesmärk on loodusliku mitmekesisuse, liigirikkuse, miljööväärtuste ja puhta ning inimväärika elukeskkonna säilitamine ja parendamine Ikla-Metsapoole-Treimani-Kabli-Häädemeeste piirkonna metsades.
Loe MTÜ-st lähemalt. Loe lisaks Metsepole maastikukaitseala loomise kohta.

Astu liikmeks või toeta