Rannamänniku kaitseks

Rannamänniku kaitseks MTÜ eesmärk on loodusliku mitmekesisuse, liigirikkuse, miljööväärtuste ja puhta ning inimväärika elukeskkonna säilitamine ja parendamine Ikla-Metsapoole-Treimani-Kabli-Häädemeeste piirkonna metsades. Loe MTÜ-st lähemalt.

Astu liikmeks või toeta

Tuled kah metsa

Eesti inimestele kuuluv Riigi Metsamajandamise Keskus, kelle hoole all on pool Eesti metsadest, lisab säärased küsimused aga kausta, millele ta on ise leiutanud nime Kõrgendatud Avaliku Huviga ehk KAH-alad, nagu ta ise selle kohta ütleb. Vastuste pärast ta ei muretse. RMK ja kõigi teiste metsaraidurite eest seisab seaduseandja, keda kannustab riigieelarve kuri urin, ning nende asi on ainult oma puudega tegeleda.

Vaata, kuidas saad panuse anda kogukonnametsade säilimiseks